1233/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 12 december 2000 om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1051/2000) 2 och 3 § som följer:

2 §
Förfarande i zonen för begränsad vinstutdelning

Tilläggsförsäkringsansvaret enligt 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) kan utökas med understödsavgifter så att pensionsstiftelsens verksamhetskapital efter utökandet är högst i mitten av målzonen. Vid fastställande av verksamhetskapitalet kan härvid utelämnas de poster som nämns i 1 § 1 mom. 5―7 punkten förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997).

3 §
Förfarande i målzonen

Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas med understödsavgifter så, att pensionsstiftelsens verksamhetskapital efter utökandet är högst i mitten av målzonen. Vid fastställande av verksamhetskapitalet kan i detta fall de av verksamhetskapitalets poster som avses i 2 § utelämnas.

Om avsikten är att i enlighet med den finansieringsplan som avses i 47 a § lagen om pensionsstiftelser övergå till en mera riskfylld placeringsfördelning under det år som följer efter räkenskapsåret, kan tilläggsförsäkringsansvaret i bokslutet utökas med understödsavgifter. Härvid kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas ända till målzonens mitt, beräknad enligt målfördelningen för placeringarna för det följande årets slut. Vid detta förfarande får verksamhetskapitalet dock inte efter utökandet överstiga den övre gräns för målzonen som beräknats enligt placeringsfördelningen vid bokslutstidpunkten. Vid fastställande av verksamhetskapitalet kan i detta fall de av verksamhetskapitalets poster som avses i 2 § utelämnas.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2003.

Helsingfors den 18 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.