1218/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 2 § och 3 § 3 mom. som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

länsstyrelserna,

Befolkningsregistercentralen,

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna,

kommunala pensionsanstalten,

kommunala arbetsmarknadsverket,

Kommunernas garanticentral,

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisskolan,

Polisens teknikcentral,

Polisens datacentral,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

Brandskyddsfonden,

Utlänningsverket,

gränsbevakningsväsendet.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets enhet för administrativa tjänster, ministeriets ekonomienhet, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet samt ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.