1168/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets beslut av den 24 januari 1996 om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring (72/1996) 6 §, sådan den lyder i beslut 178/1997, och

ändras 1, 3 och 5 § som följer:

1 §
Betalningsställen

Skatter, avgifter och andra prestationer som avses i lagen om skatteuppbörd (611/1978) och som uppbärs med stöd av den kan betalas utan att det uppbärs avgift för kostnaderna till tullverkets och länsstyrelsens verksamhetsställen som avses nedan i denna paragraf.

Tullverkets verksamhetsställen som mottar skatter är i Helsingfors, Lahtis, Tavastehus, Åbo, Björneborg, Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Joensuu, Torneå, Uleåborg, Kajana, Rovaniemi och Muonio.

Länsstyrelsens verksamhetsställen som mottar skatter är länskassa i Tavastehus, Åbo, S:t Michel, Uleåborg och Rovaniemi samt regionala serviceenhet i Vasa, Jyväskylä, Joensuu och Kuopio.

Skatter, avgifter och andra prestationer på Åland kan betalas till länsstyrelsen på Åland.

3 §
Betalningsställen för acciser

Acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis (1469/1994) kan betalas utan att det uppbärs avgift för kostnaderna till tullverkets verksamhetsställen.

5 §
Dröjsmålsränta som påförs penninginrättningen

Om en penninginrättning försummar att inom fastställd tid på statens betalningsrörelsekonto överföra eller redovisa i detta beslutavsedda skattemedel som har mottagits av bankens kontor eller dess ombudsman, skall den för dröjsmålstiden erlägga en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982).

Vad som stadgas i §1 mom. tillämpas också på överföring eller redovisning till tullverkets betalningsrörelsekonto av de acciser, skatter och avgifter som avses i lagen om påförande av accis.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Förordningens 1 § 3 mom. tillämpas till och med den 31 december 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.