1118/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 16 § och 18 § 1 mom. som följer:

16 §
Uppgifter som registreras om periodisk besiktning

I fråga om periodisk besiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som avses i 19 § statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003).

18 §
Kontrollbesiktning

1. Utöver vad som bestäms om kontrollbesiktning i 75 och 85 § fordonslagen, tillämpas på kontrollbesiktning vad som bestäms i 6―15 § i denna förordning. På kontrollbesiktning tillämpas dock inte 52 och 55 § fordonslagen, vilka nämns i 10 §. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som skall kontrolleras vid kontrollbesiktningen. En anteckning om föreläggandet om kontrollbesiktning görs i registerutdraget. I fråga om kontrollbesiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.