1077/2003

Given i Helsingfors den 12 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner (1176/2000) 3 punkten i bilaga 1 och 2.2 punkten i bilaga 2, dessa lagrum sådana de lyder, den förstnämnda delvis ändrad i förordning 1413/2001 och den sistnämnda i förordning 96/2003, som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2003 och den tillämpas första gången vid fördelningen av kostnader som hänför sig till år 2003.

Helsingfors den 12 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.