1071/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 56 a § som följer:

56 a §
Hörande av skatteombudet och delgivning av beslut

Skatteombudet hörs och delges beslut så att skatteombudet ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingar, om inte något annat bestäms i 47 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003
FiUB 27/2003
RSv 67/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.