1037/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 3 och 7 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 2000 om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) 3 § 3 mom. och 7 § 1 mom., av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 607/2001, som följer:

3 §
Tillåtande av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på andra entreprenadavtal om bostadsbyggande än sådana i vilka det har överenskommits om ett byggnadsarbete som har godkänts för lån eller räntestöd enligt aravalagen (1189/1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) eller lagen om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion (126/2003). Entreprenadtiden för ett byggnadsarbete av detta slag får vara kortare än vad som anges i 1 mom.

7 §
Giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2006.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 109/2003
FiUB 26/2003
RSv 66/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.