1029/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 22 §, sådan den lyder i lag 322/1993, som följer:

22 §

En anmaning enligt 9 § 2 mom. och ett betalningsföreläggande enligt 10 § kan delges som vanlig eller bevislig delgivning enligt vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). Tiden för inläggande av protest

enligt 13 § 1 mom. räknas från den dag då anmaningen eller föreläggandet har delgivits enligt 60 § förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.