1008/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om temporär ändring av 19 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 19 § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), sådant detta lagrum lyder i lagarna 859/1981 och 1539/1992, temporärt ett nytt 3 mom. som följer:

19 §

Utan hinder av 1 mom. räknas inte som skattepliktig inkomst för ett i kreditinstitutslagen (1607/1993) avsett kreditinstitut vid beskattningen för skatteåren 2003 och 2004 obetalda räntor på fordringar, vars kapital skall upptas som oreglerat enligt en av Finansinspektionen meddelad föreskrift, och vilka räntor kreditinstitutet inte enligt Finansinspektionens föreskrift får uppta som intäkt i bokslutet.


Denna lag träder i kraft den 10 december 2003.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2003 och 2004.

Lagen gäller till och med den 31 december 2004.

RP 113/2003
FiUB 21/2003
RSv 56/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.