918/2003

Given i Helsingfors den 13 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras del I av den förteckning som utgör bilaga till förordningen den 18 mars 1994 om humanistiska och naturvetenskapliga examina (221/1994), sådan den lyder i förordning 542/2002, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 november 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Laura Hansén

Statsrådets förordning Nr 918

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.