916/2003

Given i Helsingfors den 14 november 2003

Lag om ändring av 12 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1088/2000, som följer:

12 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller har uppburits den 1 januari 1996 eller därefter på grund av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999 eller mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2007, nämnda dagar medräknade. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 15/2003
FiUB 14/2003
RSv 38/2003

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.