894/2003

Given i Helsingfors den 28 oktober 2003

Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i förordningen den 18 december 2002 om inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer (1132/2002) 3 § 1 mom. 17 punkten och del VIII i den avgiftstabell som medföljer som bilaga som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är


17) utfärdande av i 3 § 1 mom. lagen om identitetskort (829/1999) avsedda certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips, samt


8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003 och gäller till utgången av 2003.


Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 oktober 2003

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsrådet
Leena Lehtonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
VIII TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § lagen om identitetskort

Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 20 €/handling


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.