859/2003

Given i Helsingfors den 15 oktober 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 18 punkten, sådan den lyder i förordning 624/2002, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 624/2002, en ny 19 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


18) finansiering av terrorism enligt den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism (FördrS 74/2002);

19) avsiktlig dödande av civilpersoner eller förorsakande av allvarlig skada enligt det reviderade protokollet om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar (FördrS 91/1998).Denna förordning träder i kraft den 22 oktober 2003.

Helsingfors den 15 oktober 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Päivi Kaukoranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.