843/2003

Givet i Åbo den 8 november 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 9 kap. 1 § kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) ett nytt 3 mom. som följer:

9 kap.

Kyrkorådet

1 §

Vice ordföranden verkar som ordförande för kyrkorådets sammanträde

1) när kyrkoherden har förhinder eller är jävig, samt

2) även i övrigt genom ett gemensamt beslut av kyrkoherden och kyrkorådet efter att vice ordföranden gett sitt samtycke härtill. Beslut kan fattas också för en viss tid dock högst för kyrkorådets mandatperiod eller till dess kyrkoherden eller vice ordföranden byts ut.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Åbo den 8 november 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma Ärkebiskop


Kari Ventä Kyrkomötets, sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.