821/2003

Given i Helsingfors den 25 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av 32 a § förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 32 a §, sådan den lyder i förordning 1243/2002 som följer:

32 a §
Släpfordonets kopplingsmassa

Ett släpfordons kopplingsmassa får inte vara större än det lägsta av följande värden:

a) den tekniskt tillåtna största massan som dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

b) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa dock högst 0,75 ton, eller i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga totala massan av en dragbil i kategori N2 eller N3,

c) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, eller om dragbilen är ett motorfordon i kategori M1G eller N1G, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna totala massa, dock högst 3,5 ton,

d) om en släpvagn är försedd med färdbroms och kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

e) om ett annat släpfordon än en påhängsvagn eller en motsvarande släpanordning är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till en bil, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

f) om en eller flera släpvagnar kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, och den erhållna kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.


Denna förordning träder i kraft den 30 september 2003.

Kommissionens direktiv 2003/19/EG (32003L0019); EGT nr L 79, 26.3.2003, s. 6

Helsingfors den 25 september 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.