793/2003

Given i Helsingfors den 2 september 2003

Miljöministeriets förordning om formuläret för ansökan om bostadsrätt

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 58 § lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/1990), sådant detta lagrum lyder i lag 127/2003:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om formuläret för ansökan om bostadsrätt.

2 §
Formuläret för ansökan om bostadsrätt

Formuläret för ansökan om bostadsrätt fastställs i enlighet med bilagan.

3 §
Formulärets syfte och bindande verkan

Formuläret för ansökan om bostadsrätt är inte bindande. Formuläret är avsett att användas vid ansökan om bostadsrätt i ett hus vars bostadsrättshavare godkänns av kommunen. Formuläret kan användas som sådant eller användas som underlag för blanketter enligt formuläret så att kommunen kan tilldela den sökande ett ordningsnummer eller husägaren anvisa honom eller henne en bostadsrättsbostad. Eftertryck av blanketter enligt formuläret är tillåtet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2003.

Helsingfors den 2 september 2003

Minister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Seija Heiskanen-Frösén

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.