772/2003

Given i Helsingfors den 21 augusti 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i den kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter (1126/2002) 7 § 5 mom. och 17 § som följer:

7 §

K3 är en startkoefficient som bestäms enligt den tidpunkt då användningsrätten för de frekvenser som anvisats tillståndshavarens radiosystem trädde i kraft. Startkoefficienterna är:


Användningstid K3
1:a faktureringsåret 0,1 UMTS-mobiltelefonnät
0,2 andra
2:a faktureringsåret 0,1 UMTS-mobiltelefonnät
0,2 andra
3:e faktureringsåret 0,2 UMTS-mobiltelefonnät
0,4 andra
4:e faktureringsåret 0,6
5:e faktureringsåret 0,8
6:e faktureringsåret eller senare faktureringsår 1
17 §
Domännamnsavgifter, namnserveravgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

Kommunikationsverket beviljar på begäran ett nytt domännamn, ändringar av ett domännamn och överföring av ett domännamn i enlighet med 5 och 8 § lagen om domännamn (228/2003). En domännamnsavgift om 55 euro uppbärs för beviljande av ett nytt domännamn, ändring av ett domännamn och överföring av ett domännamn. En namnserveravgift om 22 euro uppbärs för ändring av namnservrar.

Kommunikationsverket ger på begäran intyg ur domännamnsregistret i enlighet med 17 § 1 mom. 7 punkten lagen om domännamn. En intygsavgift för domännamnsregistret om 5 euro uppbärs för elektroniska intyg över ett domännamn, och en intygsavgift för domännamnsregistret om 10 euro uppbärs för andra än elektroniska intyg.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003 och gäller till utgången av år 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 augusti 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Ylitarkastaja
Juha Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.