763/2003

Given i Helsingfors den 22 augusti 2003

Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 a §
Den registrerades rättigheter

I fråga om den registrerades rätt till upp gifter som polisen förvarar i utlänningsregistret enligt 2 § gäller vad som bestäms i 43―45 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 93/2002
FvUB 26/2002
RSv 290/2002

Helsingfors den 22 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.