747/2003

Given i Helsingfors den 15 augusti 2003

Lag om ändring av 8 kap. 6 § och 19 kap. 10 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 kap. 10 § 1 mom. i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) och

fogas till 8 kap. 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 kap.

Medelsanvändningen, reservfond, överkursfond och uppskrivningsfond

6 §
Beslut om utdelning av överskott

En medlems rätt till utdelat överskott preskriberas fem år från den förfallodag som nämns i andelsstämmans beslut.

19 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering, sanering och konkurs

10 §
Offentlig stämning på borgenärerna

Likvidatorerna skall söka offentlig stämning på andelslagets borgenärer. I fråga om offentlig stämning gäller bestämmelserna i lagen om offentlig stämning (729/2003) om inte annat följer av 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lags 8 kap. 6 § 3 mom. tillämpas på delad utdelning som det fattats beslut om efter denna lags ikraftträdande.

RP 187/2002
EkUB 28/2002
RSv 278/2002

Helsingfors den 15 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.