733/2003

Given i Helsingfors den 15 augusti 2003

Lag om upphävande av 7 kap. 2 § skadeståndslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 7 kap. 2 § skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Rätt till skadestånd som uppkommit före lagens ikraftträdande preskriberas i enlighet med 21 § 3 mom. lagen om preskription av skulder (728/2003).

RP 187/2002
EkUB 28/2002
RSv 278/2002

Helsingfors den 15 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.