732/2003

Given i Helsingfors den 15 augusti 2003

Lag om ändring av 21 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 21 kap. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) en ny 2 a § som följer:

21 kap.

Om död persons och dödsbos gäld

2 a §

För utredande av den dödes och dödsboets skulder kan efter det att bouppteckningen har förrättats offentlig stämning begäras i enlighet med lagen om offentlig stämning (729/2003). Ansökan kan göras av den efterlevande maken, en delägare i dödsboet, boutredningsmannen eller en testamentsexekutor. Offentlig stämning kan begäras även för utredande av den efterlevande makens skulder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 187/2002
EkUB 28/2002
RSv 278/2002

Helsingfors den 15 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.