701/2003

Given i Nådendal den 18 juli 2003

Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 528/2000, som följer:

1 §

Till en riksdagsledamot betalas ett arvode av sådan storlek att uppdraget som riksdagsledamot kan skötas på behörigt sätt. Arvodet fastställs av riksdagens arvodeskommission. Arvodeskommissionens ordförande och dess två övriga medlemmar, av vilka ingen får vara riksdagsledamot eller tjänsteman vid riksdagen, väljs av riksdagens presidium för fyra år. Kommissionen sammankallas av ordföranden. Kommissionen är beslutför när samtliga medlemmar är närvarande. Presidiet kan utfärda kompletterande bestämmelser om kommissionens verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

LM 45/2003
FiUB 5/2003
RSk 19/2003

Nådendal den 18 juli 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.