695/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Kommunikationsministeriets förordning om koncessionsansökans och televerksamhetsanmälans innehåll

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § och 14 § 1 mom. kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003):

1 §
Koncessionsansökans innehåll

I en koncessionsansökan skall lämnas följande upplysningar och utredningar:

1) sökandens kontaktinformation,

2) utdrag ur handelsregistret eller motsvarande utredning om sökanden,

3) sökandens ägarförhållanden,

4) en beskrivning av nättjänsterna,

5) verksamhetsområdet,

6) en beskrivning av eller plan gällande kommunikationsnätet,

7) en uppskattning av de investeringar som verksamheten kräver och av finansieringen av dessa,

8) en uppskattning av hur affärsverksamheten kommer att utvecklas inom fem år från tidpunkten då verksamheten inleds,

9) övriga upplysningar som behövs vid bedömningen av förutsättningarna för koncession.

2 §
Televerksamhetsanmälans innehåll

I en televerksamhetsanmälan skall lämnas följande uppgifter och utredningar:

1) teleföretagets kontaktinformation,

2) en kort beskrivning av teleföretagets koncernförhållanden,

3) en kort beskrivning av den tjänst som tillhandahålls,

4) teleföretagets geografiska verksamhetsområde,

5) en uppskattning av vilken dag verksamheten kommer att inledas.


Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2003.

Helsingfors den 3 juli 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Laura Vilkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.