675/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003):

1 §
Televerksamhet som är av ringa betydelse

Allmän televerksamhet skall anses vara av ringa betydelse om den utgör tillhandahållande av nättjänst eller kommunikationstjänst i ett kommunikationsnät där antalet anslutningar understiger 500, eller televerksamhet vars omsättning understiger 300 000 euro per år.


Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2003.

Helsingfors den 3 juli 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Laura Vilkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.