662/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om ändring av 21 och 33 § reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 21 § 6 punkten samt 33 § 2 mom. som följer:

21 §
Handels- och industriministeriets ansvarsområde

Till handels- och industriministeriets ansvarsområde hör:


6) företagens internationalisering,


33 §
Uppskjutande av behandlingen

Varje statsrådsmedlem får i samma ärende utnyttja rätten enligt 1 mom. endast en gång.Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2003.

Helsingfors den 3 juli 2003

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.