654/2003

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (1406/2001) 1 punkten i bilaga 1 och bilaga 2, av dem bilaga 2 sådan den lyder i förordning 221 och 1189/2002, som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2003. Vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2002 tillämpas punkterna 3 och 4 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 221/2002 samt punkterna 3 och 4, egentligen punkterna 5 och 6, i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1189/2002.

Helsingfors den 25 juni 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Päivi Tuomisto

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.