651/2003

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1405/2001) 1 punkten i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 95/2003 som följer:

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2003.

Helsingfors den 25 juni 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Päivi Tuomisto

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.