616/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 58 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 58 § som följer:

58 §
Förtäringsförbud

Om annat inte följer av denna lag är det förbjudet att förtära alkohol

1) på ställen där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs samt i andra öppna handelsrörelser,

2) i restauranger och på andra ställen där allmänheten mot betalning får mat och förfriskningar, samt

3) i lokaler och på andra ställen där offentliga tillställningar ordnas.

Polisen kan, när upprätthållande av allmän ordning så förutsätter, förbjuda förtäring av alkohol på allmän plats.

På ställen som avses i 1 mom. 1―3 punkten får ägaren, arrangören eller ordningsman inte tillåta förtäring av alkoholdrycker.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002
FvUB 28/2002
RSv 295/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.