601/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 4 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 kap. 3 § lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), sådan den lyder i lagarna 599/1997 och 1518/2001, som följer:

4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

3 §
Informationsskyldighet

Ett optionsföretag är skyldigt att till sammanslutningar som enligt elmarknadslagen är systemansvariga och till andra sammanslutningar som vederbörande ministerium anvisar överlämna information om affärer med elbaserade optioner och terminer, så som bestäms i elmarknadslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.