599/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 122 § lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 122 § lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) som följer:

122 §

Finansinspektionen skall tillsätta ett sådant ombud som avses i 22 § lagen om Finansinspektionen (587/2003) för att sköta upplösningen av en placeringsfond enligt 119 §, om

1) fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att upplösa eller bereda fusion av placeringsfonder, inom en månad efter att villkoret enligt 121 § har uppfyllts eller om

2) förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att överlåta förvaltningen av placeringsfonden.

Finansinspektionen skall omedelbart bestämma att emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden skall avbrytas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.