580/2003

Given i Helsingfors den 23 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriet beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 december 2001 om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer (1291/2001) 2 §, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen uppbär i fast avgift för registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nöttkött och nötköttsprodukter 5,66 euro, i fast avgift för ett ersättande märke enligt 8 § jord- och skogsburksministeriets beslut (7/1999) 2,92 euro samt i fast avgift för slaktanmälan enligt 16 § jord- och skogsbruksministeriets ovan nämnda beslut 1,00 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 23 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.