569/2003

Given i Helsingfors den 19 juni 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan i kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2001 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1260/2001) 5 och 9 punkten i bilagan sådana de lyder i förordning 1130/2002 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 19 juni 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Kari Saari

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.