559/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om accis på flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 31 december 1994 om accis på flytande bränslen (1547/1994) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordningen 1371/2001, som följer:

3 §

För att skilja lätt brännolja från dieselolja skall i sådan dieselolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid +15°C är högst 0,89 kg/dm3 och vars kinematiska viskositet vid + 20°C är högst 20 mm2/s blandas per liter 0,006 gram N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)ani-lin samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2'-etyl)hexylamino]naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning med våglängd 535 nm ger en lika hög absorbans eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller de ställda kraven.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Utan hinder av det som föreskrivs i 3 § 1 mom. kan till och med den 31 augusti 2003 ur skattefritt lager överlåtas för konsumtion lätt brännolja, i vilken för indentifiering har använts furfural som har tillsatts i dieseloljan innan denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 18 juni 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Leo Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.