464/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 7 § lagen om allmänna åklagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 mars 1997 om allmänna åklagare (199/1997) 7 § 2 mom. som följer:

7 §
Statsåklagarna

Statsåklagarna skall i första hand sköta åklagaruppgifterna i de brottmål som från samhällets synpunkt är viktigast. De skall också utföra åtal som justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman har beslutat väcka. Om något annat inte bestäms, är statsåklagarna åklagare i ärenden som hovrätten behandlar i första instans.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 54/2002
GrUB 14/2002
RSv 288/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.