355/2003

Given i Helsingfors den 15 maj 2003

Undervisningsministeriets förordning om den behörighet för yrkeshögskolestudier som vissa studier medför

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 1 mom. 2 och 3 punkten yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003):

1 §
Examina som avlagts inom grundläggande yrkesutbildning

En sådan yrkesinriktad grundexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och som tar minst tre år i anspråk och som avlagts inom grundläggande yrkesutbildning eller en motsvarande tidigare examen medför allmän behörighet för yrkeshögskolestudier och en till omfattningen mindre grundexamen eller en motsvarande tidigare examen medför behörighet för yrkeshögskolestudier inom motsvarande område.

2 §
Examina som avlagts inom yrkesinriktad vuxenutbildning

En sådan yrkesinriktad grundexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) medför beroende på omfattningen samma behörighet för yrkeshögskolestudier som motsvarande i 1 § avsedda examen som avlagts inom grundläggande yrkesutbildning och en yrkesexamen medför behörighet för yrkeshögskolestudier inom motsvarande område.

3 §
Utvidgad behörighet

Den som har sådan behörighet för yrkeshögskolestudier inom motsvarande område som avses i 1 och 2 § kan utvidga denna till allmän behörighet för yrkeshögskolestudier genom att ytterligare slutföra allmänbildande eller yrkesinriktade tilläggsstudier av en sådan omfattning att de förlänger studierna efter den grundläggande utbildningen till tre år, eller genom att avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen som kompletterande examen eller genom att skaffa sig arbetslivserfarenhet omfattande minst tre år efter avlagd examen inom motsvarande område.

4 §
Motsvarande område

Vid fastställande av motsvarande område enligt 1 och 2 § iakttas följande indelning i utbildningsområden: det humanistiska och pedagogiska området, kultur, det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, det naturvetenskapliga området, teknik och kommunikation, naturbruk och miljöområdet, social-, hälso- och idrottsområdet samt turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 maj 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Matti Rajakylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.