350/2003

Given i Helsingfors den 2 maj 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sjömanspensionskassans verksamhetskapital

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 8 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956), sådant det lyder i lag 1046/1999:

1 §

Vid beräkning av sjömanspensionskassans verksamhetskapital används såsom ansvarsskuld det sammanlagda beloppet av den försäkringstekniska ansvarsskulden, enligt de grunder som föreskrivits med stöd av 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner (72/1956) och den kalkylerade del som reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna. Som den kalkylerade del som reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna används en procent av den lönesumma som anges i de ovan avsedda grunderna och som utgör grund för årspremien.

Som den ansvarsskuld som avses i 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag (1281/ 1999) använder sjömanspensionskassan det i 1 mom. i denna förordning avsedda sammanlagda beloppet av den försäkringstekniska ansvarsskulden och den kalkylerade del som reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2003.

Genom denna förordning upphävs den föreskrift Dnr 64/02/1999 som social- och hälsovårdsministeriet meddelat sjömanspensionskassan den 31 december 1999.

Helsingfors den 2 maj 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.