315/2003

Given i Helsingfors den 16 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om odontologiska examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 26 mars 1976 om odontologiska examina (290/1976) 2 §, sådan den lyder i förordning 488/1994, som följer:

2 §

Odontologiska examina kan avläggas vid Helsingfors universitets, Uleåborgs universitets och Åbo universitets medicinska fakulteter. Dessa fakulteter benämns i denna förordning utbildningsenheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.