291/2003

Given i Helsingfors den 9 april 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Harjavalta stad och Kullaa kommun

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 9 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994) sådan det förstnämnda lyder i lag 424/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller upprättandet av ett restriktionsområde till följd av att amerikansk yngelröta konstaterats på biodlingar i Harjavalta stad och Kullaa kommun.

2 §
Restriktionsområdet

Restriktionsområdet omfattar det området som märkts ut på närslutna kartan.

3 §
Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på restriktionsområdet bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut nr 2/VLA/1996 av den 4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin.

4 §
Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa kan av särskilt motiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd att på restriktionsområdet avvika från bestämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2003.

Helsingfors den 9 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärinspektör
Tiia Tuupanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.