269/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 1 mom. lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000):

1 §

Lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) träder i kraft den 15 april 2003.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2003.

Helsingfors den 3 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.