265/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 28 juni 2001 om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel (595/2001) 9 § som följer:

9 §
Övervakningsåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet utövar tillsyn över de sökande som anges i 5 § 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 9 april 2003. Åtgärder för att förbereda de övervakningsarrangemang som avses i förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 april 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Tiina Saatsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.