263/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 28 § statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 28 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 274/2000, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i förordning 793/1997, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

7 §

Tjänsten som statssekreterare som utnämns för statsministerns mandatperiod besätts utan att den ledigförklaras eller ett meddelande om att den är vakant offentliggörs. På samma sätt sker utnämningen till ett tjänsteförhållande för viss tid som en ministers specialmedarbetare.


28 §

De i 26 § 3 punkten statstjänstemannalagen avsedda tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar avdelningscheferna är

1) ett utrikesråd som förordnats till avdelningschef vid utrikesministeriet,

2) en överdirektör som chef för en avdelning vid ett ministerium,

3) polisöverdirektören vid polisavdelningen och räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,

4) riksförlikningsmannen,

5) en programdirektör.Denna förordning träder i kraft den 7 april 2003.

Helsingfors den 3 april 2003

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.