226/2003

Given i Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för gränsveterinärernas prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras punkterna 3.1.1 och 6.1 i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 september 2001 om avgifter för gränsveterinärernas prestationer (832/2001) samt

fogas till bilagan en ny punkt 3.1.3 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Johanna Wallius

Bilaga

AVGIFTSTABELL

3.1.1 För varje djur som kontrolleras uppbärs 70 euro, om inte något annat följer av punkterna 3.1.2 eller 3.1.3.


3.1.3 För djur som är avsedda att användas på cirkus eller på motsvarande uppvisningar uppbärs i kontrollavgift för djur som kontrolleras samtidigt sammanlagt 80 euro samt därtill 110 euro per timme.


6.1 kontroll som utförs mellan kl. 16.15 och 22.00: höjningen av avgiften är 50 % och


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.