211/2003

Given i Helsingfors den 7 mars 2003

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

fogas till 2 § undervisningsministeriets förordning den 14 december 2001 om avgifter för universitets prestationer (1317/2001) ett nytt 6 mom. samt till förordningen en ny bilaga som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer

För deltagande i ett sådant förhör som avses i 14 § förordningen om yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården (564/1994) uppbärs avgift enligt bifogade avgiftstabell.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003 och gäller till den 31 december 2004.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 mars 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Överinspektör
Riikka Leppänen

Bilaga

Avgiftstabell

Avgifter för deltagande i förhör som avses i 14 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994)

Prestation Avgift euro
1) Förhör för personer som söker rätt eller tillstånd att utöva tandläkaryrket
teoretiskt förhör, grupp 1 300
Hårdvävnads och infektionssjukdomar, oralbiologi,ocklusions- och proteslära
teoretiskt förhör, grupp 2 225
munhälsovetenskap, barnens tandvård och prevention av tandsjukdomar, barnens tandvård och tandreglering
teoretiskt förhör, grupp 3 225
odontologisk patologi, odontologisk radiologi, oral och maxillofacial kirurgi
praktiskt prov 1 115
förhör i förvaltning, del 1 100
förhör i förvaltning, del 2 100
förhör i strålsäkerhet 100
2) Förhör för personer som söker rätt eller tillstånd att utöva läkaryrket
kliniskt förhör 274
förhör i finsk hälso- och sjukvård 274
praktiskt prov med patient 751

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.