201/2003

Given i Helsingfors den 7 mars 2003

Lag om ändring av 2 § järnvägstransportlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägstransportlagen av den 15 december 2000 (1119/2000) 2 § som följer:

2 §
Järnvägsföretag

Med järnvägsföretag avses i denna lag ett sådant järnvägsföretag som avses i 2 § 1 punkten järnvägslagen (198/2003).


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2003.

RP 162/2002
TrUB 27/2002
RSv 297/2002

Helsingfors den 7 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.