192/2003

Given i Helsingfors den 7 mars 2003

Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1973 om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) 6 §,

sådan den lyder i lag 999/1999, som följer:

6 §

Denna lag gäller till utgången av 2005 och tillämpas på dyrortsklassificeringen för åren 2004 och 2005.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 267/2001
FvUB 22/2002
RSv 276/2002

Helsingfors den 7 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.