191/2003

Given i Helsingfors den 27 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 1 § som följer:

1 §
Yrkesbeteckningar för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning

De yrkesbeteckningar för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning som avses 1 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) är barnskötare, fotvårdare, fotterapeut, hjälpskötare, konditionsskötare, medikalvaktmästare-ambulansförare, mentalvårdare, närvårdare, ortopedtekniker, primärskötare, psykoterapeut, sinnessjukvårdare, tandskötare, utbildad kiropraktor, utbildad massör, utbildad naprapat, utbildad osteopat, sjukhuscellbiolog, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemist och sjukhusmikrobiolog.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 februari 2003

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.