157/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 16 § 2 mom. som följer:

16 §
Utbetalning av stöd till vårdproducenten

Den som ansöker om stöd eller den stödtagare som denna anger skall också till folkpensionsanstalten lämna en utredning om beloppet av den ersättning eller lön som avtalats för vården. Dessutom skall lämnas en utredning om att den vårdproducent som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har gjort en anmälan enligt 2 § 2 punkten eller att det kommunala organ som avses i 11 § 3 mom. lagen om barndagvård har godkänt att stödet kan betalas till en vårdproducent som avses i 1 mom. 3 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003 och gäller till och med den 31 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2001
ShUB 49/2002
RSv 245/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.