121/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 26 §, sådan den lyder i statsrådets förordning 289/2001 samt

ändras 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning av statsrådet 289/2001, som följer:

2 §

Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten, för diarium över inkomna anmälningar och meddelanden. I diariet, som är offentligt, skall antecknas firma, diarienummer, ankomstdag, uppskovsbeslut eller andra interimistiska åtgärder samt dagen för registreringen.

Lokalmyndigheten antecknar de anmälningar som har lämnats in till den i det diarium som nämns i 1 mom. När en registrering inte skall göras i ovan nämnda diarium, görs registreringen i lokalmyndighetens diarium och härvid följs i tillämpliga delar det som föreskrivs i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.