107/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 24 och 26 § förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 19 december om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 24 § 1 och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i förordning 599/1998, samt

fogas till 26 § ett nytt 4 mom. som följer:

24 §
Minimikrav för befälhavarbehörighet

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet är högst 100 och som går i ett namngivet och avgränsat område inom trafikområde I i inrikes fart, skall inneha förarbrev eller förarbrev B för fiskefartyg enligt 46 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000).

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet understiger 300, skall inneha skepparbrev i inrikes fart eller förarbrev A för fiskefartyg enligt 47 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg. Av befälhavare för passagerarfartyg som går i trafik inom trafikområde III i inrikes fart fordras dessutom 12 månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.


26 §
Maskinskötarbrev

Den som mellan den 15 februari 1993 och den 15 februari 2000 har tjänstgjort som maskinmästare eller maskinskötare under minst tre år på ett fiskefartyg och som innehar maskinskötarbrev A för fiskefartyg enligt tidigare bestämmelser, har likaså rätt att på ansökan få maskinskötarbrev senast den 15 februari 2004.


Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2003.

Helsingfors den 13 februari 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.