105/2003

Given i Helsingfors den 13 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 22 § universitetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i universitetsförordningen av den 6 februari 1998 (115/1998) 22 § som följer:

22 §
Valkollegiet

Helsingfors universitets valkollegium har 130 medlemmar. Valkollegiet kan också benämnas universitetets kollegium.

Av valkollegiets medlemmar utses 50 bland professorer som är utnämnda till en tjänst vid universitetet, 40 bland de övriga lärarna och forskarna samt den övriga personalen och 40 bland de studerande så, att det i var och en av dessa grupper finns minst en medlem från varje fakultet.

Fakultetsrådet vid en fakultet som avses i 14 § 1 mom. universitetslagen utser sin andel av medlemmarna i valkollegiet enligt persongrupp på förslag av fakultetsrådsmedlemmarna i respektive grupp. Direktionen för en fristående institution som avses i 14 § 3 mom. universitetslagen samt Helsingfors universitets förvaltningsämbete utser sin andel av medlemmarna i valkollegiet efter att ha hört sin personal.

Konsistoriet vid Helsingfors universitet beslutar om antalet medlemmar i fråga om de andelar som avses i 3 mom.

Valkollegiets mandatperiod börjar och upphör samtidigt som mandatperioden för de kollegiala förvaltningsorgan som avses i 21 och 22 § universitetslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Mandatperioden för det första valkollegium som väljs enligt denna förordning börjar den 1 mars 2003 och upphör den 31 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 februari 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Juhani Saarivuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.